«GOOD TAXI»

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ «GOOD TAXI »

Дана угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збиранням, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Сервіс пасажирських перевезень «GOOD TAXI», дбаючи про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч та непорозумінь підготував цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом – «Політика конфіденційності умови користування сайтом сервісу goodtaxi.com.ua, а також мобільним додатком «GOOD TAXI» для виклику авто, далі за текстом – сайт. Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку.

інформація, викладена на ній, є важливою для Вас як для Користувача

1.1.1. «Адміністрація сервісу пасажирських перевезень (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені сервісу пасажирських перевезень «GOOD TAXI», які організовують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці , дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної чи фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сервісу «GOOD TAXI» – особа, яка має доступ до Сайту або мобільного додатка через мережу Інтернет

1.1.6. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись сайтом або мобільним додатком, при реєстрації та/або оформленні замовлення, користувач підтверджує, що дає згоду сервісу «GOOD TAXI» та уповноваженим ним особам на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрація сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі по мережах електрозв'язку, включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. Ім'я користувача;

2.4.2. Контактний телефон Користувача;

2.4.3. Адреса електронної пошти (e-mail);

2.4.4. Адреси в замовлення

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональну інформацію Користувача сервіс «GOOD TAXI» використовує з цією метою:

3.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті сервісу або мобільного додатка для оформлення замовлення пасажирської поїздки

3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

3.1.4. зв'язку з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів та заявок від Користувача;

3.1.5. покращення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг;

3.1.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. КАТЕГОРІЇ ЗДАНИХ ДАНИХ

4.1.Категорії Персональні дані, збирання яких здійснює сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли cookie та Дані про використання мережних ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збирання може автоматично здійснювати сайт під час його використання.
Якщо не вказано інше, сайт goodtaxi.com.ua використовує файли cookie (або інші засоби відстеження) для ідентифікації Користувачів та запам'ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно з метою надання послуги, що потрібна Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що вони мають згоду третьої особи на надання Даних Власнику.

5.СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, особам, які безпосередньо виконують замовлення Користувача, а також операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого за допомогою ресурсів сервісу «GOOD TAXI».

6.ПРАВА КОРИСТУВАЧІ

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їхні особисті дані;

6.1.2. звертатися до Адміністрації сервісу, щоб дізнатися про їх зміст та походження;

6.1.3. перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;

6.1.4. видалити, оновити або виправити свої дані;

6.1.5. перетворити на формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються порушуючи закон;

6.1.7 виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав.

6.2. Відповідні запити слід надсилати адміністрації сервісу за контактами, вказаними на сайті сервісу.

7.ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих та відвідуваних тем та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід.

8.БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Сервіс «GOOD TAXI» вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється лише на ресурси сервісу «GOOD TAXI» сайт та мобільний додаток. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, користувач зайде на ресурси третіх осіб, сервіс за його дії відповідальності не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях у суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду через те, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

Користувач обізнаний, що Адміністрація сервісу може бути змушена повідомити персональні дані на офіційний запит органів державної влади.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧІ

9.1. Окрім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сервіс може надавати Користувачеві за запитом додаткову та контекстуальну інформацію щодо конкретних послуг та сервісів або збору та обробки Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи сервісу та його технічного обслуговування сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

10.ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Адміністрація сервісу має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом і може вимагати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.